Kinh doanh: 0909 882 325
Support: 0167 582 4823
Phương  thức nạp tiền bằng cách nhắn tin (SMS) cho phép  nạp tiền vào tài khoản của bạn tại diaoc24.vn một cách nhanh chóng.

Soạn tin theo mẫu : RTVIP abc@gmail.com

trong đó : RTVIP là Từ khóa của chương trình, abc@gmail.com là  địa chỉ Mail bạn đã đăng ký trong quá trình tạo tài khoản, rồi gửi đến số 8785.
Chú ý: RTVIP phải viết Hoa, không có dấu. Giữa RTVIPabc@gmail.com có 1 khoảng trắng.

Phí 15.000đ/SMS để nạp 15.000đ vào tài khoản trên diaoc24.vn


 
 
Phiên bản thử nghiệm đang chờ xin giấy phép Bộ Công Thương
©2011 diaoc24.vn. Giới thiệu | Điều khoản site | Nghề nghiệp - Tuyển dụng | Thông tin Liên hệ | Tầm nhìn - Sứ mệnh | Thông báo | Câu hỏi thường gặp | Bảng giá quảng cáo